Informeer naar prijs

Omschrijving

Midden in de historische binnenstad van de gemeente Oudewater bevindt zich aan de Broeckerstraat 20 Hotel-Restaurant Abrona (hierna: ‘Hotel Abrona’). Oudewater ligt in het midden van het Groene Hart, wat zich kenmerkt door de diverse recreatiemogelijkheden. Met 24 tweepersoonskamers waarvan één kamer voor mindervaliden, een restaurant met serre, terras en twee vergaderzalen is Hotel Abrona de perfecte locatie voor een (boetiek)hotel die zowel de recreatieve als de zakelijke markt kan bedienen.

Hotel Abrona is het enige hotel in Oudewater en omgeving en bevindt zich daardoor in een unieke positie met gelimiteerd ander aanbod. Door de centrale ligging van Oudewater is Hotel Abrona de perfecte uitvalsbasis voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers. De vele monumentale panden in Oudewater maken het een geschikte vakantiebestemming voor liefhebbers van cultuur en historie.

Hotel Abrona is gevestigd in drie geschakelde panden aan de Broeckerstraat nummers 14 t/m 20 en een aanbouw aan de achterzijde. De historische panden zijn gebouwd in 1870 en de aanbouw is in 2003 gerealiseerd. Aan de achterzijde bevindt zich een openbare parkeerplaats. In 2018 heeft het hotel een grondige renovatie ondergaan, waarbij Hotel Abrona gemoderniseerd is en noodzakelijke bouwkundige maatregelen zijn genomen.

STICHTING ABRONA

Stichting Abrona (hierna: ‘Abrona’) is voornemens om Hotel Abrona via een gestructureerd verkoopproces te koop aan te bieden. Abrona is een zorgaanbieder die begeleiding, behandeling, zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Abrona heeft de afgelopen jaren in Hotel Abrona deze maatschappelijke taak gecombineerd met de exploitatie van een hotel- en horecavoorziening. Abrona heeft vastgesteld dat laatstgenoemde activiteiten niet tot haar kerntaak behoort. Alhoewel Abrona betreurt dat zij hiermee de maatschappelijke rol die zij speelt in de gemeenschap van Oudewater niet meer kan vervullen, heeft Abrona besloten om de exploitatie van Hotel Abrona te beëindigen.

VERKOOPPROCES

Abrona verkoopt Hotel Abrona te Oudewater. De voor Abrona toepasselijke wet- en regelgeving schrijft een open en transparant verkoopproces voor. Conform artikel 18 van de WTZi houdt het College Sanering Zorginstellingen toezicht op dit proces en toetst de marktconformiteit van het verkoopresultaat.

Het verkoopproces heeft als doel om te komen tot de selectie en contractering van een koper te komen die Hotel Abrona koopt en gaat exploiteren.

INDELING

Hotel Abrona bestaat uit de historische panden aan de Broeckerstraat en de aanbouw. In de historische panden bevindt zich:

Begane grond

Op de begane grond bevindt zich een restaurant (133 m2) met aansluitend een serre (96 m2) en terras, een keuken (80 m2) met taartenbakkerij, een bar met losse drankopslag, garderobe en winkelruimte 16 (m2) en een toiletgroep met vier toiletten en een mindervalide toilet. Daarnaast is er een lift die toegang geeft tot de eerste en tweede verdieping.

Eerste verdieping

Op de eerste verdieping bevindt zich een vergaderruimte voor veertien personen, twee toiletten, een kantoor, een personeelsruimte, een linnenkamer en negen tweepersoonskamers.

Tweede verdieping

Op de tweede verdieping bevindt zich een vergaderruimte voor acht personen, twee eenpersoonskamers zonder badkamer, een wasruimte, twee toiletten, twee douches en ruimte voor opslag en een personeelsruimte.

Aanbouw

Via de serre en het restaurant is de aanbouw te bereiken. Op de begane grond bevinden zich tien tweepersoonskamers, waarvan er één geschikt is voor mindervaliden. Ook is er een installatieruimte en linnenkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich nog vijf tweepersoonskamers.

BESTEMMINGSPLAN

Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ heeft de locatie de enkelbestemming Horecadoeleinden. Hotel Abrona is aangemerkt als ‘Archeologisch waardevol gebied’ en heeft de dubbelbestemming ‘Beschermd stadsgezicht’. Broeckerstraat 16 t/m 20 heeft tevens de sub bestemming Zalenverhuur.

BEOORDELING

Abrona verkoopt de locatie ‘as-is’ via een open en transparante verkoopprocedure conform de WTZi. Het doel van de verkoopprocedure is het selecteren van de gegadigde met de meest voordelige bieding. Bij de beoordeling van de bieding zal naast de prijs ook de kwaliteit van de bieding worden beoordeeld. Voor het onderdeel kwaliteit wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: algemene visie op de opgave, functievoortzetting horeca en (regionaal) sociaal maatschappelijk ondernemen. De gemeente Oudewater zal een onafhankelijke consulterende rol vervullen tijdens de verkoopprocedure om de lokale belangen te behartigen.

Gedurende de publicatiefase wordt partijen enkel gevraagd hun interesse kenbaar te maken.

INTERESSE

Gezien de relevantie van horecavoorziening met een sociaal maatschappelijke functie en de sterke lokale betrokkenheid bij Hotel Abrona, heeft het de voorkeur van Abrona, de gemeente Oudewater en andere stakeholders de functie als hotel-restaurant te continueren (bij voorkeur met een sociaal-maatschappelijke component).

De voorkeur gaat uit naar partijen van goede naam en faam die aantoonbare ervaring hebben met de exploitatie van een hotel-restaurant, dan wel een onderneming met (regionale) sociaal maatschappelijke oriëntatie en aantoonbaar financieel-economisch voldoende draagkrachtig is om Hotel Abrona te verwerven en exploiteren.

Geïnteresseerden wordt gevraagd in een toelichting van circa 100 woorden te vervatten waarom zij van mening zijn geschikt te zijn voor exploitatie van de locatie Hotel Abrona. Deze toelichting alsmede aanmelding van interesse dient per mail (voorkeur) of per post te geschieden.

Partijen die geïnteresseerd zijn in aankoop van de locatie kunnen op de in deze publicatie aangegeven wijze hun interesse kenbaar maken. Abrona bepaalt welke partijen zij voldoende geschikt en geëquipeerd acht om deel te nemen aan de verkoopprocedure. Abrona kan daarbij afwijken van bovengenoemde criteria.

Na selectie van partijen op basis van de getoonde interesse (en ondertekening van een geheimhoudingsverklaring) zullen partijen een procesbrief ontvangen waarin de verkoopprocedure verder wordt toegelicht, de mogelijkheid krijgen om de relevante verkoopdocumenten te raadplegen in de door Abrona ingerichte dataroom, vragen te stellen gedurende de Q&A-fase en de locatie te bezichtigen.

SLUITINGSDATUM TONEN INTERESSE

Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken uiterlijk 19 augustus 2020 om 17:00u, waarbij het voorgaande in acht genomen dient te worden.

CONTACT

Deloitte Real Estate is de exclusieve vastgoedadviseur van Abrona in dit traject en alle correspondentie omtrent de verkoopprocedure dient aan Deloitte Real Estate te worden gericht. De contactpersoon is de heer H.J.L. (Lambert) Wiltink, bereikbaar via lwiltink@deloitte.nl.

NB: Bezoek aan Hotel Abrona is mogelijk na selectie en tijdens het verkoopproces, op afspraak en met in achtname van de RIVM-richtlijnen.

Deloitte Financial Advisory B.V.

Dhr. M.D. Benedek
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
 088 288 4848

Kenmerken

  • Totale oppervlakte (m2): 1462 m²
  • Brouwerijverplichtingen: Nee
  • Automatenverplichtingen: Nee
  • Personeelsverplichtingen: Nee
  • Leasecontracten: Nee
  • Muziekovereenkomst: Nee
  • Woning aanwezig: Nee

Makelaar

Makelaar profielafbeelding
Horecamakelaar Online 085-0041241
info@horecamakelaaronline.nl http://www.horecamakelaaronline.nl Bedrijf : Horecamakelaar Online Wij als Horecamakelaar online zorgen er voor dat uw bedrijf onder de aandacht komt van potentiële kopers. Dit doen we door voor u te adverteren op de grootste horeca aanbod websites. Wij bemiddelen zelf niet en treden ook niet op als makelaar. U als ondernemer weet als geen ander hoe uw bedrijf in elkaar steekt en wat de mogelijkheden zijn op uw locatie. U weet als geen ander wat er speelt in uw omgeving. U heeft alle kennis over het bedrijf en bent u daarom ook de meest geschikte persoon om uw bedrijf te verkopen. U verkoopt dus zonder tussenkomst van een horecamakelaar zelf uw bedrijf.
Menu